51816782e14c461e83e5c7f5161b146b

Vedenie TOP ligy

18.3.2016

Ing. Peter Králik

riaditeľ súťaže
Mobil: +421 915 902 632
E-mail: vedenie@topliga.sk

Obráťte sa v prípade:

 • otázok ohľadom výkladu pravidiel,
 • platenia štartovného,
 • sťažností na rozhodcov,
 • ak by ste chceli otvoriť TOP ligu vo svojom meste.

Ing. Matúš Kocún

technický riaditeľ
Mobil: +421 911 916 731
E-mail: info@topliga.sk

Obráťte sa v prípade:

 • otázok na termínovú listinu,
 • ak chcete odložiť zápas,
 • záujmu stať sa rozhodcom TOP ligy,
 • ak sa rozhodca nemôže dostaviť na zápas,
 • otázok na výsledkový servis, herné štatistiky, súpisky tímov, údaje na webstránke,
 • otázok na vybavenie TOP ligy.

Marketing: 

Helena Bašistová

E-mail: helena.basistova@topliga.sk 

Obráťte sa v prípade:

 • ak sa chcete stať naším partnerom,
 • ak máte záujem podieľať sa na marketingových aktivitách,
 • ak sa chcete zviditeľniť,
 • ak chcete spojiť svoje meno s TOP ligou.


Mgr. Miroslava Králiková

E-mail: miroslava.kralikova@topliga.sk

Obráťte sa v prípade:

 • ak by ste chceli napísať o TOP lige reportáž,
 • ak máte záujem o stáž.