51816782e14c461e83e5c7f5161b146b

2% z dane

18.3.2016

Darujte 2% z daní

Aj tento rok máte môžete rozhodnúť o tom, kam poputujú 2% z vašich zaplatených daní. Túto možnosť môžu využiť občania, podnikatelia i firmy a priamo tak venovať príspevok vybranému subjektu z tretieho sektora. Takýmto spôsobom môžete podporiť aj občianske združenie TOP liga, čím prispejete k skvalitňovaniu našich služieb. V novom ročníku pre vás pripravujeme mnoho noviniek, ktoré, veríme že posunú úroveň TOP ligy opäť o krok vpred.  Ak sa rozhodnete venovať svoje 2% TOP lige, môžete postupovať podľa návodu uvedeného nižšie.

Za každý príspevok vopred ďakujeme

Organizačný tím TOP ligy

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane pre TOP liga, o.z.:

Identifikačné údaje TOP liga,o.z. ako prijímateľa vašich 2% z dane:
Obchodné meno a názov: TOP liga, o.z.
Sídlo: Jašíková 24, 821 03 Bratislava
IČO: 42362563
Právna forma: občianske združenie

Postup pre ZAMESTNANCOV:

Potrebné formuláre:
Vyhlásenie 2015
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2015

 • Ak nebudete podávať daňové priznanie sami, požiadajte do 15. februára Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

- 2% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

- 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.

 • Vaše identifikačné údaje vpíšte do Vyhlásenia obsahujúceho zároveň identifikačné údaje občianskeho združenia TOP liga spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcete poukázať.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Nezasielajte tlačivá na adresu TOP ligy, všetko spracováva daňový úrad podľa Vášho bydliska. Daňové úrady takisto prevádzajú odvedenú časť dane na náš účet.

Postup pre FYZICKÉ OSOBY, ktoré podávajú daňové priznanie sami

Potrebné formuláre:
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby

Ak ste fyzická osoba a daňové priznanie si podávate sami, vypočítajte si:

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 • 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31. marca) na príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali.

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY:

Potrebné formuláre:
DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

 • V daňovom priznaní sú vo IV. oddieli uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vypočítajte si vaše 1,5% (2%) z dane, čo je zároveň maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech občianskeho združenia TOP liga. Poukázať 1,5% (2%) môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8,30 € pre jedného prijímateľa.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca na váš príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v náš prospech.
 • V rámci daňového priznania právnických osôb sa poukazujú aj percentá z dane. Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2015 môže poukázať iba 1,5% z dane.