Kontakty

838ea13991e7464989f82515624cd46f

Ing. Peter Králik

riaditeľ súťaže
Mobil: +421 915 902 632
E-mail: vedenie@topliga.sk

Obráťte sa v prípade:

 • otázok ohľadne úhrady štartovného,
 • sťažností,
 • ak by ste chceli otvoriť TOP ligu vo svojom meste.

Ing. Matúš Kocún

technický riaditeľ
Mobil: +421 911 916 731
E-mail: info@topliga.sk

Obráťte sa v prípade:

 • otázok na termínovú listinu,
 • ak chcete odložiť zápas,
 • záujmu stať sa rozhodcom TOP ligy,
 • otázok na výsledkový servis, herné štatistiky, súpisky tímov, údaje na webstránke,
 • otázok ohľadne výkladu pravidiel,
 • otázok na vybavenie TOP ligy.

Marketing: 

Richard Michalenko

marketingový špecialista
Tel.: 0917 987 425
E-mail: richard.michalenko@topliga.sk 

Obráťte sa v prípade:

 • ak sa chcete stať naším partnerom,
 • ak máte záujem podieľať sa na marketingových aktivitách,
 • ak sa chcete zviditeľniť,
 • ak chcete spojiť svoje meno s TOP ligou.


Mgr. Miroslava Králiková

E-mail: miroslava.kralikova@topliga.sk

Obráťte sa v prípade:

 • ak by ste chceli napísať o TOP lige reportáž,
 • ak máte záujem o stáž.