838ea13991e7464989f82515624cd46f

Pokuty tímov

31.8.2017

Dátum Tím Sk. Priestupok Pokuta Termín pre úhradu Stav
09.10.2017 Mannymilly 1TL KZ 20 € 13.10.2017 neuhradené
13.11.2017 FK AUTOVEGA 1TL ČK 6 € 17.11.2017 neuhradené


V prípade, ak bude tím povinný zaplatiť pokutu, musí tak vykonať vždy do piatku aktuálneho hracieho týždňa, v ktorom bol udelený trest, na náš účet SK4883300000002901256619. V správe pre príjemcu je potrebné zadať meno tímu.

Skratky:
OZ -
odloženie zápasu
SL - strata lopty
ČK - červená karta
ONZ - ospravedlnené nenastúpenie na zápas
KZ -  kontumácia zápasu